Quy chế đào tạo

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế

5/25/2022 3:06:54 PM

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế

Quyết định Ban hành Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong GDNN của Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

5/25/2022 3:03:54 PM

Quyết định Ban hành Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong GDNN của Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình Quyết định Ban hành Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (sửa đổi, bổ sung)

6/24/2021 2:09:24 PM

Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (sửa đổi, bổ sung) Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (sửa đổi, bổ sung)

Luật trưng cầu ý dân

10/17/2016 7:29:43 AM

Luật trưng cầu ý dân

Chọn trang