Tin trong nghành

Cần “đảo ngược tình thế” trong việc đào tạo nguồn nhân lực hiện nay

3/18/2016 10:30:18 AM

Cần “đảo ngược tình thế” trong việc đào tạo nguồn nhân lực hiện nay Cần nghiêm khắc phân luồng ngay từ trường phổ thông, để làm sao 80% học sinh tốt nghiệp THPT vào học nghề, 20% học đại học. Nhiều người có trình độ đại học vẫn thất nghiệp, trong khi nguồn cung về lao động phổ thông, lao động có trình độ tay nghề cao lại không đủ đáp ứng cầu của thị trường lao động. Đây là hệ quả của việc phân luồng người học không căn cứ theo nhu cầu thực tiễn.

Hội thảo về Tiêu chuẩn nghề và Chuẩn đầu ra nhằm triển khai thành công Luật Giáo dục Nghề nghiệp

1/25/2016 7:41:25 AM

Hội thảo về Tiêu chuẩn nghề và Chuẩn đầu ra nhằm triển khai thành công Luật Giáo dục Nghề nghiệp Làm thế nào để phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và hiệp hội doanh nghiệp để xây dựng tiêu chuẩn nghề và chuẩn đầu ra nhằm đảm bảo đào tạo nghề gắn với việc làm và tính tương thích giữa trình độ nghề của Việt Nam và trình độ nghề quốc tế là vấn đề thời sự đang được các vụ chuyên môn thuộc Tổng cục Dạy nghề (TCDN) và các cơ sở đào tạo nghề quan tâm, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập ASEAN và toàn cầu hóa.

Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền

1/7/2016 2:12:27 PM

Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Phạm Thị Hải Chuyền Thân ái gửi các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội.

Dấu ấn của ngành Dạy nghề năm 2015

1/4/2016 10:42:13 AM

Dấu ấn của ngành Dạy nghề năm 2015 1.Năm 2015, Tổng cục Dạy nghề tập trung trí tuệ, dồn sức cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chính sách hỗ trợ người học nghề, học sinh, sinh viên

Chọn trang